لزوم وجود محل در چک، از مهمترین شرایط اساسی و الزامی چک به شمار می آید از عبارت«وجوهی که نزد محال علیه داد» در ماده 310 ق. ت به خوبی لزوم وجود محل در چک مستفاد می گردد.درحالی که در برات موجود بودن محل در موقع صدور شرط نیست. (مواد 310 – 311 و 313 ق. ت)
در مواردی که از طرف محال علیه اظهار شد که محیل وجهی نزد او ندارد و دلیل برخلاف اشعار مزبور مدعی اقامه نگردد در این صورت ورقه مذکور، از اسناد عادی غیرتجاری محسوب و در حکم حواله عادی تشخیص میشود.
قابل استناد بودن محل به هنگام صدور
مستفاد از ماده 313 ق. ت محل چک باید در موقع صدور چک قابل دخل و تصرف و استفاده باشد. قانون صدور چک، لزوم وجود محل را در خصوص جرم انگاری صدور چک بی محل، تحت شرایطی مقرر در قانون جرم قلمداد کرده است.

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.